Областни градове


Медицински консултативен кабинет: Здравни и психологически консултации, психотерапевтични сеанси. Писмени консултации - по електронна поща. Семейно консултиране. Тренинги. Здравословен начин на живот. Обучителни материали по физика, математика, химия,

Пазарджик
"АСЕМИ" ЕООД извършва с прецизна тестова методика и квалифицирани специалисти анализ на психичното състояние на трудови колективи,съгласно изискванията на чл.25 от ЗБУТ.Това включва оценка на риска в работния процес,установяване на фактори,водещи до

Стара Загора
Д-р Диана Влаева е специалист Психиатър, който практикува в гр. Стара Загора. Тя е лекар с дългогодишна практика, който предлага консултации, диагностично уточняване, съдебно-психиатрични експертизи и лечение на: Разтройство на хранителното поведение.

Кабинет за психологична помощ и лечение на депресии, тревожност, стрес, страхови и панически състояния, натрапливости, зависимости, хранителни разстройства - анорексия невроза, булимия, пристъпно преяждане, орторексия. Семейни и брачни консултации,

Ако сте изгубили радостта от живота поради: - страхове, гняв, чувство на вина или тъга, с които не можете да се справите; - безсъние, което ви измъчва; - изгубили сте смисъла в живота си; - преживели сте травма или

Духовна Психотерапия - психология и психотерапия. Гещалт психотерапия. Всяко психическо или физическо страдание на душата са само резултата от натрупано напрежение, вътрешно оплитане и болка. Всяка болка има своя смисъл и носи в себе си шанс да разберем посланието на душата ни чрез нея

Психиатричен кабинет д-р T. Аврамова предлага следните медицински услуги: Психиатрично изследване и оценка (интервю); Психологично изследване и консултация; Назначаване и проследяване на медикаментозна терапия; Индивидуално и фамилно психологично консултиране; Индивидуална

Завършил медицина в Медицинска Академия, София. Има признати специалности по неврология и психиатрия. Специализирал сексология в Прага. От 1996 е главен асистент в Медицинския Университет в Пловдив, преподавател по психиатрия, медицинска психология и

Служба по трудова медицина ТИЙМКОД предлага:Оценка на риска, Медицински прегледи, Орган за контрол от вида “С”, Обучение