Областни градове

МОНТАЖ КАУБОЯ е създадена през 1993 г. като еднолична фирма. През 2007 г. приемник на дейността става МОНТАЖ КАУБОЯ ООД. Предмет на дейност: монтаж, ремонт и демонтаж на всички видове технологично оборудване (силози, резервоари, прилежащите им машини и

Фирма АГРОКОНСУЛТ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД предлага оборудване за птицевъдни и свиневъдни сгради. Оборудването включва системи за охлаждане, вентилационни системи, отопление, системи за хранене и поене, алтернативни системи за отглеждане на стокови носачки, яйце

Габрово
СПЕКТРУМ ООД е частна фирма, основана през 1992 година със седалище в гр. Габрово.Предлагаме богат асортимент от технически средства за автоматизация на технологични процеси - енкодери, капацитивни датчици, терморегулатори, релета за време, процес индикатори, броячи и др.

Хасково
Дозиращи системи за фуражната и мелничната промишленост. 

Предлагаме оборудване от френски водещи фирми за създаване на модерни животновъдни ферми по западен стандарт: Кравеферми, свине комплекси, зайцеферми, птицеферми и други. Предлагаме също и сглобяеми сгради за ферми които могат да се демонтират.

Фирмата се занимава с цялостно оборудване и сервиз на млечни ферми,предлага фуражо раздаващи ремаркета марка STORTI-хоризонтални,вертикални от 5 до 33 кубика

Турция, Истанбул
Hakk?m?zda Firmam?z; Sivas Yal??nlar Metal ?r?nleri, 25 y?ll?k birikimi ve tecr?besi ile metal ve metal ?r?nlerini sanatsal bi?imde i?leyerek hayat?m?z?n her noktas?nda kullan?ma sunmaktad?r. Firmam?z, yapt??? ?al??malarla bu g?ne kadar

Херсон, Украйна
Технология для переработки зерновых и бобовых на установке ТЕК-СМ позволяет: сохранить все полезные вещества, благодаря уникальности технологии переработки; уменьшить себестоимость молока: почти в 4 раза в сравнении со стоимостью молока, произведенного

Албанци
Postal & street database across the globe, geographic data in excel, list of streets, regions, cities, provinces Long description : Database or list of all cities, town, postal code and Street. Postal and street database, we provide a common dataset structure for all countries, containing all localities, ZIP/postal codes, administrative divisions, statistical units, reference codes, time zones, elevations and, for selected countries, neighborhoods, suburbs and streets. All data are georeferenced with latit

Стара Загора
предлага доставка, монтаж и ремонт на доилни агрегати, зали и инсталации.

Оборудване за Ферми


Фермите за животни и селскостопанска продукция в днешно време може да разчитат на богато разнообразие от оборудване и технологии. Съвременните норми за производство на селскостопанска продукция и продукция с животински произход има изисквания за видове оборудване за ферми което е задължително за да се гарантира качеството на продукцията.

Множество компании предлагат оборудване за ферми, както елементи така и цялостно изграждане на ферма спрямо предназначението им. Така ако имате кравеферма например, може да модернизирате дойлната система или системата за подаване на храна. Задължителна част от оборудването на всяка ферма в която се отглеждат животни е система за съхранение и обработка на така наречената оборска тор, така че тя да не замърсява околната среда, а и да се даде възможност тя да бъде преработена така че да се използва като естествена тор за насажденията. Оборудването за ферми включва и всякакъв вид механизация служеща за пренасяне, повдигане, теглене на товари и други.Прочети повече
Затвори