До учебната 1927/1928 г. носи името „Образцова прогимназия”. Когато другите две прогимназии в града – девическата и мъжката се превръщат в смесени, „Образцова прогимназия” започва да се нарича „Трета народна смесена образцова прогимназия” . Тя служи като основна база на института.

Автосервиз, автомивка, автомобилен транспорт.

Партньори