П.К:
7173
Т.К:
08148
Област:
Русе
Община:
Борово

English translation is in progress or not avaiable.

Горно Абланово
Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Горно Абланово
Предучилищно и основно образование