Бизнеси в град Иваново (Област Русе)

Иваново (Област Русе)
Община Иваново е разположена в Североизточна България и заема площ около 495 454 дка/над 17 % от Област Русе/. Административен център на Общината е с.Иваново, чието застрояване започва с построяването на ж.п.линията Г.Оряховица-Русе през 1895 г. Намира се на 5 км от старото селище и р

Иваново (Област Русе)
Производство на електрозаварени - стоманени и алуминиеви тръби и профили.

Иваново (Област Русе)
Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Партньори