Бизнеси в град Ценово (Област Русе)

Ценово (Област Русе)
Община Ценово е разположена по долното течение на р. Янтра в Дунавската хълмиста равнина. Тя е северозападната граница на Област Русе. На север граничи с река Дунав на запад с Община Свищов, на юг с Община Полски Тръмбеш и Бяла, а на изток с Община Борово. Разположена е при най-големите

Ценово (Област Русе)
Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Производство на зърно и брашно

Ценово (Област Русе)
Производство на облекла.

Животновъдство и растениевъдство.

Ценово (Област Русе)
Продажба на лекарства и медицински консумативи.

Продажба на лекарства и медицински консумативи.

Ценово (Област Русе)
Стоматологичен кабинет.

Ценово (Област Русе)
Производство на серийна мебел с широко предназначение -за дома, офиса, за хотели и ресторанти.

Партньори