П.К:
7080
Т.К:
08161
Област:
Русе
Община:
Ветово

Община Ветово е разположена в Североизточна България, на 40 км. от гр. Русе и 35 км. от гр. Разград. Тя граничи с общините Русе, Цар Калоян, Иваново, Кубрат, Разград. Територията на Община Ветово обхваща част от Дунавската хълмиста равнина. Заема западната част от Лудогорието и западните

Обучение за придобиване на правоспособност за управление на превозни средства

Магазин за бяла и черна техника битови ел.уреди строителни материал

Предучилищно и основно образование

Производство на облекла.

Зърнопреработка

Ветово
Зърнопроизводство

Ветово
Продажба на лекарства и медицински консумативи.

Партньори