Течни и газообразни горива и смазочни масла

Щръклево
Фирма АСТРА 99 ООД се занимава търговия с продукти за растителна защита - препарати, торове и семена. Фирмата притежава агроаптека. Дистрибутор е на MTD Products за Русе и региона.

Дървообработване

Зърнопроизводство

Зърнопроизводство

Зърнопроизводство

Зърнопроизводство

Гъбарство, зърнопроизводство.

Производство на зърно и брашно

Партньори