Долна Студена
Земеделие.

Предучилищно и основно образование

Долна Студена
Предучилищно и основно образование

ЕКОМАНИЯ се е наложила е областа на на водите и канализациите, пречистване на отпадни води, животновъдството, решаването на енергийни проблеми

Животновъдство и растениевъдство.

Долна Студена
Дърводелски услуги.

Партньори