Областни градове × Болници


С вече девет годишна история, с акредитационна оценка - два пъти отличен от Министерството на здравеопазването ДКЦ Ескулап - Цитомед е лечебно заведение, оказващ спецеилизирана доболнична медицинска помощ. Диагностичните, профилактичните и лечебните дейности в ДКЦ Ескулап - Цитомед се

Пазарджик
Диагностично консултативен център.

Mногопрофилно здравно заведение за активно лечение.

Многопрофилна болница за активно лечение.


Поликлиники, лекари в населено място Пазарджик