Вътрешно и външно озеленяване.

Растения - многогодишни в населено място Лом