Земеделско сдружение от област Кърджали се занимава с осигуровки на земеделски производители с фирми до 5 лица по трудов договор. Посредничество при сключване на групови трудови дотовори за работа в Европейският съюз в различни браншове и отрасли

Овощарство в населено място Кърджали