ОВОЩЕН РАЗСАДНИК КОНДЮФРУТ се намира в с. Папамарца, обш. Попово, обл.Търговище. Основан е през 1989 г. от ст.н.с доктор на селскостопански науки Кольо Дочев Колев, работил над 40 г.в научната област на овощарството и е един от първите частни разсадници в

Овощарство в населено място Шумен