Производство на висококачествен и многообразен по сортове посадъчен материал: овощни дръвчета и лозички; търговия с препарати и се

Бургас
Производство и внос на лозов и овощен посадъчен мате

Овощарство в населено място Бургас