Горско стопанство.

Горско стопанство и дърводобив

Дървообработка в населено място Айтос