Производство и търговия с треви, цветя, храсти, дървета и посадъчен материал.

Почви в населено място Русе