Велико Търново
Фирма „М и М дизайн” ООД е създадена през лятото на 2008г. с цел да обедини усилията на собствениците си в развитието на техния бизнес.

Фирма ТРЕВНИ КИЛИМИ се състои от високо квалифицирани професионалисти с богат и дългогодишен опит в създаването на тревни площи от

Фирма АГРОКОНСУЛТ ЕООД - гр. Провадия е създадена през 2003 г. За своята кратка история тя успя да се наложи на пазара и създаде свой собствен почерк. Основната дейност на фирмата е търговия на едро и дребно с препарати за растителна защита, торове,

Фирмата предлага капково напояване, дъждувална техника, ландшафно напояване, помпи и помпени станции. On-line изчисляване на стойност на поливна система. On-line поръчка на материали. Проектиране осъществено от специлизиран проектантски екип.

“НЕНТА АГРО” ЕООД е търговска фирма, създадена през 2002 г. и е наследник на отдел Селско Стопанство на фирма “Дитек” ЕООД. От шест год

АВТОМАТИЗИРАНИ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ Напоителни системи с потъващи хидранти, дъждовални системи, капково и микронапояване за оранжерии, лозови масиви, овощни градини и открити площи, автоматизирано хранене. АСИ Къмпани е официален дистрибутор на американска

външнотърговско предприятие, имащо изключителните права в България за вноса и износа на електротехническо оборудване и апаратура.

Фирма "ПИПБРАДЪРС" ООД е търговска фирма вносител и дистрибутор за България на чужди фирми - производители на професионални продукти за гардини и паркове.

Добрич
Ландшафт ООД е създадена през 2002г., като правоприемник на ЕТ”Вероника-49” (1993-2002).Основните дейности на фирмата са: външно и вътрешно озеленяване, направа на автоматизирани поливни системи и поддържане на зелени площи.Ландшафт разполага със собствен разсадник в близко до Добрич село

Ямбол
Сила АД е традиционен производител на селскостопанска и поливна техника. Основно е застъпено производството на сеялки - окопни и зърнени, фуражомелки. От напоителната техника - дизелови помпени агрегати,дъждовални инсталации, лентови инсталации, разпръскв