Производство на декоративни храсти и цветя.

Балконски цветя в населено място Кюстендил