Плевен
Фирма ЕТ МАЧЕВ – Б – БОЖИДАР МАЧЕВ е специализирана в търговия със семена и препарати за растителна защита, както и предлага азотни, фосфорни, калиеви, комбинирани и специализирани торове за почвено и листно приложение. ЕТ Мачев – Б – Божидар Мачев търгува със семена и препарати за

Плевен
Озеленяване

Плевен
Фирма Лебозол® Дюнгер ГмбХ със седалище в Елмщайн е специализирана повече от 20 години в течните торове за листно хранене. Чрез комбинацията \"продукти с консултация\" Лебозол си извоюва водеща роля както в Германия, така и зад граница в редица европейски

Торове в населено място Плевен