Производство и търговия на сортови семена.

Производство на семена и посадъчен материал.

Семена Картофи в населено място Лом