Производство и търговия на сортови семена.

Производство на семена и посадъчен материал.

Картофи посадъчен материал в населено място Лом