Фирмата предлага капково напояване, дъждувална техника, ландшафно напояване, помпи и помпени станции. On-line изчисляване на стойност на поливна система. On-line поръчка на материали. Проектиране осъществено от специлизиран проектантски екип.

Хидромелиорации. Доставка и продажба на вода за напояване и промишлено водоснабдяване.

Капково напояване на домати в населено място Сливен