Хидромелиорации. Доставка и продажба на вода за напояване и промишлено водоснабдяване.

Капково напояване на домати в населено място Търговище