Пълен инженеринг в областта на поливните системи. Проектиране, доставка и монтаж на капкови напоителни системи. Дистрибутор на водещи световни фирми. Безплатни консултации.

Ямбол
Сила АД е традиционен производител на селскостопанска и поливна техника. Основно е застъпено производството на сеялки - окопни и зърнени, фуражомелки. От напоителната техника - дизелови помпени агрегати,дъждовални инсталации, лентови инсталации, разпръскв

Стопанисва и управлява напоителните системи в областта.

Капково напояване на домати в населено място Ямбол