Областни градове


Габрово
Биохема ЕООД е изпитвателна лаборатория за микробиологични и физикохимични анализи,  акредитирана според изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2001 за:

София
Международна банка за съхранение на стволови клетки Future Health предоставя висококачествена услуга по съхранение на този тип клетки. Инвестир

Русе
Лаборатория за безразрушителен контрол. Дефектоскопия.

Работи с НЗОК: клинична лаборатория,микробиология, вирусология,имунохематология, паразитология, имунология

Търговище
Акредитирана лаборатория за проверка на разходомери за газ.

СМДЛ Медика2000 ООД Ловеч се намира в цетралната градска зона.Достъпна за всички пациенти и за тези със специални потребности,защото е разпо

Лаборатории за електроизпитания.

Лаборатория

СМДЛ “Микробиолаб” извършва микробиологична диагностика на широк кръг инфекции с изследване на следните материали: урини (урокултура), вагиналени, цервикални, простатни, уретралени секрети. Гърлени, носни, очни, ушни, храчки и раневи секрети. В лабораторията се извършват и


Медицински Лаборатории


Прочети повече
Затвори