Областни градове


Благоевград
СТМ “МедиКом” ще Ви подпомогне да създадете здравословни и безопасни условия на труд за Вашите работници и служители, съобразени с българ

Служба по трудова медицина Рискпревент предлага комплексно обслужване по смисъла на чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд: оценка на риска, профилактични медицински прегледи, инструкции, консултации, измервания и т.н.

Ловеч
Служба по трудова медицина.

Разград
Служба по трудова медицина Вита е създадена през 2005г за да даде на работодателите възможността да работят без посредници с независима, компетентна, добре оборудвана и умерена в ценовата си политика организация.

ПРЕДЛАГАМЕ на работодателите обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ),консултации по всички въпроси касаещи ЗБР,изготвяне Оценка на

Служба по трудова медицина гр. Бургас и гр. София.

София
Служба по трудова медицина Лорамед осигурява комплесно обслужване за срок от 1 и повече години, съгласно Наредба 3 / 25.01.2008г. СТМ Лорамед орг

София
Икономикс е създадена през 2001 г. с цел да осигури на своите клиенти висококачествени услуги промотиращи здравословни и безопасни условия на труд за техния персонал. Икономикс е партньор на работодателите и органите по безопасност и здраве при работа,

Алтернативна медицина.

медицина


Служба по Трудова Медицина

Оценка: 5 - 1 гласа

Прочети повече
Затвори