Областни градове


Служба по трудова медецина изготвя програма и оценка на риска на работните места по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и съгласно Наредба 5/11/05/1999 г.

Служба по трудова медицина ТИЛ Груп2012 ЕООД предлага перфектно обслужване на вашата фирма. - Оценка на риска на работните места, здравен ана

Службата по трудова медицина.

Благоевград
СТМ “МедиКом” ще Ви подпомогне да създадете здравословни и безопасни условия на труд за Вашите работници и служители, съобразени с българ

Комплексно обслужване съгласно ЗЗБУТ. Оценка на риска. Мерки за отстраняване и намаляване на риска и безопасността при ра

Служба по трудова медицина Рискпревент предлага комплексно обслужване по смисъла на чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд: оценка на риска, профилактични медицински прегледи, инструкции, консултации, измервания и т.н.

Ловеч
Служба по трудова медицина.

ПРЕДЛАГАМЕ на работодателите обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ),консултации по всички въпроси касаещи ЗБР,изготвяне Оценка на

Разград
Служба по трудова медицина Вита е създадена през 2005г за да даде на работодателите възможността да работят без посредници с независима, компетентна, добре оборудвана и умерена в ценовата си политика организация.

София
Служба по трудова медицина Лорамед осигурява комплесно обслужване за срок от 1 и повече години, съгласно Наредба 3 / 25.01.2008г. СТМ Лорамед орг


Служба по Трудова Медицина


Прочети повече
Затвори