Областни градове


МЕД КОРЕКТ ЕООД е лицензирана Служба по трудова медицина, която предлага пълен пакет услуги в областта на здравето и безопасността при работа - изготвяне на вътрешнофирмена документация по ЗБУТ, оценка на риска, организиране на измервания фактори на работна среда и електробезопасност,

Стара Загора
Служба по трудова медицина.

Служба по трудова медицина ТИЙМКОД предлага:Оценка на риска, Медицински прегледи, Орган за контрол от вида “С”, Обучение

Служба по трудова медицина.

Служба по трудова медицина.

Кабинет по дентална медицина.

Служба по трудова медецина изготвя програма и оценка на риска на работните места по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и съгласно Наредба 5/11/05/1999 г.

Служба по трудова медицина ТИЛ Груп2012 ЕООД предлага перфектно обслужване на вашата фирма. - Оценка на риска на работните места, здравен ана

Комплексно обслужване съгласно ЗЗБУТ. Оценка на риска. Мерки за отстраняване и намаляване на риска и безопасността при ра

Службата по трудова медицина.


Служба по Трудова Медицина

Оценка: 5 - 1 гласа

Прочети повече
Затвори