Областни градове


Алтернативна медицина.

София
Икономикс е създадена през 2001 г. с цел да осигури на своите клиенти висококачествени услуги промотиращи здравословни и безопасни условия на труд за техния персонал. Икономикс е партньор на работодателите и органите по безопасност и здраве при работа,

медицина

Служба по трудова медицина.

Алтернативна медицина.

Здравето и безопасността на работното място са ангажимент и приоритет на всеки един от нас. MariniOdit има за цел да информира, консултира и подпомага както работодатели, така и служители, самостоятелно заети лица по всички аспекти на здравето и безопасността при изпълнение на техните

Служба по трудова медицина към "Марпол" ООД, с удостоверение №413/ 26.06.2009г. на Министерство на здравеопазването, консултира своите клиенти в с

Служба по трудова медицина

МЕД КОРЕКТ ЕООД е лицензирана Служба по трудова медицина, която предлага пълен пакет услуги в областта на здравето и безопасността при работа - изготвяне на вътрешнофирмена документация по ЗБУТ, оценка на риска, организиране на измервания фактори на работна среда и електробезопасност,

Варна
Фирмата се занимава с измервания по електробезопастност, измерване на физични параметри като шум, осветеност и микроклимат и консултантск


Служба по Трудова Медицина


Прочети повече
Затвори