Областни градове


Водеща консултантска организация извършваща регистрация и задължителното за всички фирми обслужване по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Оценка на риска на работните места Профил на организацията Мерки и програми за подобряване

Служба трудова медицина „МЕДИКУС АДВИ” ООД е лицензирана фирма в Министерство на здравеопазването, Удостоверение № 374/2008г., за извършване на дейности свързани със здравословните и безопасни условия на труд на обекти на територията на Р. България.

СТМ-Слай 2008 е фирма, която се състои от две независими звена - Акредитиран орган за контрол, извършващ контрол на факторите на работната среда и Служба по трудова медицина, извършваща дейност по изискванията на Наредба №3, ДВ. бр.14/2008 г.

Служба по трудова медицина. САНИКО TРЕЙД ЕООД разполага с квалифицирани специалисти и консултанти с теоретичен и практически опит в областта на трудовата медицина, безопасността на труда, професионалните заболявания и опасните химични вещества и смеси.

Служба по трудова медецина изготвя програма и оценка на риска на работните места по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и съгласно Наредба 5/11/05/1999 г.

Служба по трудова медицина ТИЛ Груп2012 ЕООД предлага перфектно обслужване на вашата фирма. - Оценка на риска на работните места, здравен ана

Службата по трудова медицина.

Благоевград
СТМ “МедиКом” ще Ви подпомогне да създадете здравословни и безопасни условия на труд за Вашите работници и служители, съобразени с българ

Комплексно обслужване съгласно ЗЗБУТ. Оценка на риска. Мерки за отстраняване и намаляване на риска и безопасността при ра


Служба по Трудова Медицина


Прочети повече
Затвори