Областни градове


Служба трудова медицина „МЕДИКУС АДВИ” ООД е лицензирана фирма в Министерство на здравеопазването, Удостоверение № 374/2008г., за извършване на дейности свързани със здравословните и безопасни условия на труд на обекти на територията на Р. България.

СТМ-Слай 2008 е фирма, която се състои от две независими звена - Акредитиран орган за контрол, извършващ контрол на факторите на работната среда и Служба по трудова медицина, извършваща дейност по изискванията на Наредба №3, ДВ. бр.14/2008 г.

Стара Загора
Службата по трудова медицина Сага ЕООД е организирана съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.Ние сме модерна, надеждна и с високо квалифициран персонал фирма, която предлага съвременни услуги, ориентирани към клиента, базирани на последните научни и технологични

Водеща консултантска организация извършваща регистрация и задължителното за всички фирми обслужване по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Оценка на риска на работните места Профил на организацията Мерки и програми за подобряване

Разград
Служба по трудова медицина Вита е създадена през 2005г за да даде на работодателите възможността да работят без посредници с независима, компетентна, добре оборудвана и умерена в ценовата си политика организация.

София
Служба по трудова медицина Лорамед осигурява комплесно обслужване за срок от 1 и повече години, съгласно Наредба 3 / 25.01.2008г. СТМ Лорамед орг

Служба по трудова медицина гр. Бургас и гр. София.

Алтернативна медицина.

София
Икономикс е създадена през 2001 г. с цел да осигури на своите клиенти висококачествени услуги промотиращи здравословни и безопасни условия на труд за техния персонал. Икономикс е партньор на работодателите и органите по безопасност и здраве при работа,


Служба по Трудова Медицина


Прочети повече
Затвори