Областни градове


Лицензирана СТМ - оценка условията на труд, оценка на риска, Оценка на риска - Профилактични прегледи, Консултация - Обучение на КУТ/ГУТ, орган за контрол, Измерване на Микроклимат, Шум, Осветеност, Химични агенти, Прах, Вентилация, Ефективност на зануляване, Заземяване

Службата по трудова медицина БЕЛЕР МЕДИКЪЛ е пререгистирана през 2008 год. Фирмата развива своята дейност като Служба по Трудова Медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за службите по трудова медицина, издадена от министър

Велико Търново
Цитолаб ЕООД е Служба по трудова медицина. Предлагаме комплексно обслужване в цялата страна съгласно ЗЗБУТ и Наредба 3 за СТМ. Договор за обслужване от служба по трудова медицина ще Ви бъде изискван от органите на Инспекцията по труда, РИОКОЗ и други институции по най-различни поводи.

СТМ Фонеком е една от първите създадени служби на територията на Р. България. Вече повече от осем години нашият екип извършва наблюдение и оценка на професионалния риск и здравословното състояние на работещите във връзка с условията на труд за всички отрасли.

Фирмата организира обслужване от Служба по Трудова Медицина. Дани-Мед Консулт ЕООД извършва консултации по Здравословни и безопасни условия на труд, като изготвя необходимата документация изискуема от Инспекция по труда. Подпомага работодателя при изготвяне и окомплектоване на личните

Каварна
Фирма ВЕНИДОР Т е създадена 1999 г., като консултантска къща, предоставяща консултантски услуги в областите: * безопасност и здраве при работа * застраховане на хора и имущество * пазарни оценки * съдебни и данъчни експертизи

София
Актива 1 организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност. Друго направление в дейността са консултации и

Фирма Интермед - Консулт е с основна дейност трудова медицина, оценка на риска, годишни профилактични медицински прегледи, измерване на рискови фактори на работната среда, здравословни и безопасни условия на труд.

Служба по трудова медицина Рагон ООД предоставя комплексно обслужване по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Нашите услуги обхващат пълния задължителен обем от дейности съгласно ЗЗБУТ и Наредба № 14 на МЗ. Служба по трудова медицина Рагон ООД е регистрирана в

Служба по трудова медицина Евромедик Бг ЕООД е регистрирана под номер 460 в министерство на здравеопазването.Предлагаме на работодателите професионално обслужване на конкурентни цени.


Служба по Трудова Медицина


Прочети повече
Затвори