Областни градове


МБАЛ ТРИМОНЦИУМ ООД е частна многопрофилна болница с мецицински център, разположена в центъра на гр. Пловдив. Специализарана е в диагностика и лечение на заболявания по следните основни медицински специалности: Очни болести; ортопедия и травматология; обща, детска и пластична хирургия;

Д-р Теодор Атанасов, специалист по хирургия. Професионалната ми квалификация е в областта на конвенционалната и мини-инвазивната спешна и планова хирургия, като основните ми интереси са свързани с лапароскопските оперативни техники. Лапароскопията е модерна хирургична техника, при която

София
Предметът на дейност на Тъканна Банка – БУЛГЕН АД е вземане, изследване, съхраняване и преработване на клетки, тъкани и органи с медицински цели. Към настоящия момент БУЛГЕН извършва дейности с хемопоетични столови клекти (изолирани от кръв от пъпна връв, пълна кръв и костен мозък) и

Стара Загора
МЦ Свети Лука разполага с: Ехография, ЕКГ, Холтер, Велоергометрия, Микробиология. В центъра работят добри специалисти по: Ортопедия, Кардиология, Гастроентерология, Пулмология, Неврология, Физиотерапия и рехабилитация, Психиатрия, Хирургия и Очни болести.

Клиниките са специализирани основно в хирургия, с основен представител д-р Валентин Дуков - хирург имплантолог. Услугите които предлагаме са: орална хирургия, пародонтална хирургия, лазерна хирургия, ортопедия, детска стоматология, детска ортодонтия, избе

Екипът на Здравен център Брод цели да предложим на всеки, независимо от възраст, пол, социален статус и убеждения, качествени медицински, психологически и социални грижи.В здравен център БРОД можете да получите консултации от специалисти по педиатрия д-р Донка Делчева и

София
English translation is in progress or not avaiable.

Болниците за рехабилитация към Националния комплекс са утвърдени, високо специализирани лечебни заведения, в които се провежда

разположен на територията на специализираната болница за активно лечение полицево-челюстна хирургия.

Рехабилитация на слуха и говора. Работа с деца с множество увреждания ( ДЦП, епилепсия, олигофрения)


ПоликлиникиПрочети повече
Затвори