Бизнеси в град Безмер (Област Добрич)

Безмер (Област Добрич)
Предучилищно и основно образование

Основно училище.

Безмер (Област Добрич)
Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство.

Безмер (Област Добрич)
Шивашки услуги.

Партньори