Карапелит
Фирма "Клас Олио" ООД е една от водещите в хранително - вкусовата индустрия и вече десет години е добре позната на българския пазар. Основните дейности на дружеството са: изкупуване и преработка на маслодайни семена; производство на сурови и рафинирани

Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Карапелит
Производство на растително и животинско масло

Карапелит
Изкупуване и търговия със зърно, внос и износ, мелничарски услуги, съхранение на зърно.

Приемник на приватизиран държавен свинекомплек

Партньори