Бизнеси в град Черна (Област Добрич)

Добрич е областен град в Североизточна България, административен и стопански център на едноименната област Добрич. В административен смисъл, самият град представлява и самостоятелна община. Той е разположен насред южната част на географския район Добруджа, на около 30 километра от

Черна (Област Добрич)
Предучилищно и основно образование

Черна (Област Добрич)
Предучилищно и основно образование