Бизнеси в град Красен (Област Добрич)

Красен (Област Добрич)
Предучилищно и основно образование

Красен (Област Добрич)
Предучилищно и основно образование

Средно училище.

Красен (Област Добрич)
Зърнопроизводство

Зърнопроизводство

Напояване и хидромелиорации.

Партньори