Габер (Област Добрич)
Въглища, кокс и брикети - добив, производство и търг

Габер (Област Добрич)
Въглища, кокс и брикети - добив, производство и тър

Основно училище