Бизнеси в град Ефрейтор Бакалово

Община Крушари е с административен център с.Крушари, област Добрич и е разположена в североизточната част на Република България, граничеща на север с Република Румъния, на изток с Община Ген. Тошево, на запад с Община Кайнарджа обл. Силистра и Община Тервел, на юг граничи с Община

Ефрейтор Бакалово
Предучилищно и основно образование

Партньори