Бизнеси в град Кардам (Добрич)

Предучилищно и основно образование

Кардам (Добрич)
Предучилищно и основно образование

Основно училище.

Изкупуване, преработка, производство и продажба на селско стопанска продукция.

Кардам (Добрич)
Фирма „Щарк“ ООД е създадена през 2003 година с основен предмет на дейност производство и търговия със селскостопанска продукция (зърнено-житни култури. През 2010 година, с цел диверсификация, създадохме нашите първи лавандулови насаждения.

Партньори