Бизнеси в град Кардам (Добрич)

Предучилищно и основно образование

Кардам (Добрич)
Предучилищно и основно образование

Основно училище.

Изкупуване, преработка, производство и продажба на селско стопанска продукция.