Бизнеси в град Дропла (Област Добрич)

Балчик е малък крайбрежен град в област Добрич, Североизточна България, разположен в средните части на северното Българско Черноморие, в близост до курортния комплекс Албена. Той е административен и стопански център на едноименната община Балчик. Населението на града към края на 2009

Дропла (Област Добрич)
Предучилищно и основно образование

Партньори