Община Крушари е с административен център с.Крушари, област Добрич и е разположена в североизточната част на Република България, граничеща на север с Република Румъния, на изток с Община Ген. Тошево, на запад с Община Кайнарджа обл. Силистра и Община Тервел, на юг граничи с Община

Семейната фирма РЕНЕСАНС - КПДТ - КИРИЛ ЖЕНДОВ е създадена през 1992 г. за обработка на земеделска земя.Фирмата има реализирани два проекта по програма САПАРД

Предучилищно и основно образование

Средно общо образование

СП образование и обучение

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Стоматологичен кабинет.

Производство и търговия на зърнени храни и друга селскостопанска продукция. Механизирани селскостопански услуги.

Партньори