Основната дейност на фирма ЕТ СВЕТОСЛАВ ИЛЧОВСКИ е земеделие

Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Средно общо образование

Производство на машини за дървообработване.

Койнаре
Ветеринарен кабинет.