Фирмата работи в отрасъла растениевъдство. Професионално се занимава със семепроизводство от 1996г., най-вече със сортови семена на пшеница, ечемик и царевица. Фирмата разполага с техника за заготвяне на семена от горепосочените култури.

Славяново
Агро Плюс се занимава с производство на селскостопанска продукция и развива своята дейност на територията на област Плевен. Културите, които фирмата отглежда са пшеница, царевица, слънчоглед и ечемик.

ОУ Васил Левски е Основно училище в село Славяново, Област Търговище, в което се извършва прием на първокласници и обучение на ученици от 1 до 8 клас. Учебният процес в ОУ Васил Левски Славяново се осъществява в една смяна -целодневна. Основното училище разполага с много добре поддържана

Славяново
Средно общо образование

Славяново
Предучилищно и основно образование

Домът се намира в гр.Славяново (на 25км. от гр.Плевен

Предучилищно и основно образование

Горива - твърди

Славяново
Горива - т

Предучилищно и основно образование