Фирмата работи в отрасъла растениевъдство. Професионално се занимава със семепроизводство от 1996г., най-вече със сортови семена на пшеница, ечемик и царевица. Фирмата разполага с техника за заготвяне на семена от горепосочените култури.

Агро Плюс се занимава с производство на селскостопанска продукция и развива своята дейност на територията на област Плевен. Културите, които фирмата отглежда са пшеница, царевица, слънчоглед и ечемик.

ОУ Васил Левски е Основно училище в село Славяново, Област Търговище, в което се извършва прием на първокласници и обучение на ученици от 1 до 8 клас. Учебният процес в ОУ Васил Левски Славяново се осъществява в една смяна -целодневна. Основното училище разполага с много добре поддържана

Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Средно общо образование

Домът се намира в гр.Славяново (на 25км. от гр.Плевен

Горива - твърди

Дейност в областта на химическата промишленост.

Производство на мляко и млечни продукти

Славяново
СЛАВЯНА АД се занимава с производство на еднодневни и едномесечни пилета, птиче месо, птици, разплодни и консумативни яйца, селскостопанско производство и преработка на селскостопанска продукция, търговия в страната и в чужбина, арендуване и обработка на

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?