Община Долни Дъбник е разположена в централната част на Дунавската хълмиста равнина и има важно кръстопътно и транспортногеографско положение. През територията на общината минават главни шосейни и железопътни линии, осъществяващи транспортните връзки между

Долни Дъбник
ФАБРИКА ВИГ се занимава с проектиране и производство на eтикиращи /автоматични и полуавтоматични/ бутилиращи затварящи и Фолиращи машини Глави за карбоване Транспортни и поточни линии Нестандартно оборудване

Предучилищно и основно образование

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Долни Дъбник
Мелничарска и селскостопанска дейност.

Търговия със строителни матер

Долни Дъбник
Производство на тротоарни плочки, бордюри, бетонови блокчета. Внос на керамични тухли от Турц

Търговия с горивни и строителни материали.