ФИБРОТЕХ ООД произвежда и продава широка гама изделия от стъклопласт, на базата на полиестерни и винил естер смоли, включително и смоли, предназначени за специални цели (устойчиви на химикали, UV стабилизирани, незапалим и др.).

Община Кнежа е разположена в Северозападна България на 30 км. южно от р. Дунав , в равнината между р. Искър – на изток , р. Скът на запад и Предбалкана – на юг. Простира се на площ от 317 812 дка , а само общинският център е разпрострян върху 7 кв. км. площ

Преси 99 притежава сервиз за ремонт на автомобили и пункт за извършване на годишни технически прегледи в град Кнежа. В автосервиза се извършва ремонт на двигатели, ремонт на ходова част, техническо обслужване, смяна на масла и филтри и други услуги.

Проектиране и консултиране по всички части вътрешносградни инсталации- ОВК, ВиК и Електро. Адаптиране на чуждестранни инвестиционни проекти към българската нормативна уредба и изисквания. Подготовка на тръжна документация.

Д-р Георги Дудушки е специалист по нервни болести в гр. Кнежа с доказан медицински опит. Доктор Георги Дудушки прием пациенти в своя медицински кабинет в гр. Кнежа, ул. Марин Боев № 4, каб.5. Кабинетът по нервни болести на доктор Дудушки е оборудван с необходимата медицинска техника и

Стаси - Тодор Кутински ЕТ - развива своята дейност в бранш Селско стопанство. Фирмата се занивама със селскостопанска дейност на територията на гр. Кнежа - Дунавска равнина. Основни дейности са: Земеделие, растениевъдство, зърнени култури, пшеница царевица, слънчоглед и

Фирма ГЕОКОНСУЛТ 2006 ЕООД се занимава с търговия на едро и дребно със: Семена от хибриди, царевица, слънчоглед, рапица, люцерна, зеленчукови семена; Препарати за растителна защита; Консултации в областта на земеделието;

Кнежа
КНЕЗИМ АД е на пазара от 1965 г. Нейната основна дейност е свързана с производство на промишлена тръбопроводна арматура.

Кранигел ООД основно се занимава с производство и търговия със зърно и семена от житни и фуражни земеделски култури. Кранигел ООД притежава 14 000 декара обработваеми площи. Фирмата отглежда: овес, ечемик, пшеница, царевица и слънчоглед.

Нашата фирма е специализирана в доставката на индустриални и хидравлични маркучи за различни цели директно от производителя. Основен доставчик е фирма Bergin. Ние продаваме маркучи и тръбички доставени директно от производителя. Нашият основен доставчик е фирма Bergin.