Чомаковци
Направа на каталози, даване на надомна работа, картички, измисляне на стихове, направа на плетиво, булчински букети аксесоари, некролози, продажба и разпространение на материали, направа на гердани, обици, рисунки, икони, бланки за удостоверения, дипломи,

Предучилищно и основно образование

Чомаковци
Предучилищно и основно образование