Бизнеси в град Рибен (Област Плевен)

Предучилищно и основно образование

Основно училище.