Бизнеси в град Долна Митрополия

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни

Долна Митрополия
Зърнени храни-ДМ ЕООД е компания с основна дейност търговия със зърнени и маслодайни култури. Дружеството разполага със собствена складова база на територията на гр. Долна Митрополия както и със 13 броя тежкотоварни автомобила.

Долна Митрополия
СИ КО ООД е фамилно дружество от Долна Митрополия, основано през 2006 година, чиято основна дейност е свързана с производство и продажба на белен слънчоглед. Фирмата се наложила като лоялен бизнес партньор не само на пазара в България, но и в Европа – дружеството търгува с всички страни

Долна Митрополия
Звезда АД - Долна Митрополия е основана през 1942г. Това е най-големия производител на олио в Централна Северна България. Предметът на дейност на дружеството включва производство на рафинирани и нерафинирани масла, сланчогледов шрот, бутилиране на масла

Долна Митрополия
Средно общо образование

Долна Митрополия
Строителни материали елементи и конструкции - търговия

Предучилищно и основно образование

Долна Митрополия
Висше военновъздушно училище.

Долна Митрополия
Търговия с крепежни елементи

Долна Митрополия
Фармацевт