ФОНДАЦИЯ РОМА - МЕЗДРА е регистрирана през 2001 г. с цел да съдейства на българските граждани от ромски произход да развият своя потенциал чрез квалификация и преквалификация. Фондацията се занимава също така с издателска дейност.

Мездра
Фирма "Агрити" е основана през 1994 г., като еднолично дружество с ограничена отговорност и с предмет на дейност производство и реализация на растителни масла и вторични продукти от тях (слънчогледов експелер и хидратни утайки) и мелнични продукти

Производство и търговия с широки тъкани и спално бельо - 100% памук.

Търговия със спално бельо.

Производство и търговия със спално бельо.

Профилиране и обработване на строителни и декоративни скални мате

Автомати за кафе.

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Предучилищно и основно образование

Магазини за хранителни стоки - супермаркети, хипермаркети