Бизнеси в град Рупци (Област Видин)

Основно училище.