П.К:
3771
Т.К:
09353
Област:
Видин
Община:
Видин

Кошава
Гипс ЕАД - с. Кошава е единственото предприятие в България за добив и преработка на природен гипс

Предучилищно и основно образование

Кошава
Произвежда гипс, пластмаса, специален зъболекарски гип