Община Макреш се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на Област Видин. Общината има 7 населени места с общо население 1 630 жители с постоянен и 1884 души с настоящ адрес. Граничи с общините Кула, Грамада, Димово и Белоградчик, а на запад - с Република Сърбия.

Предучилищно и основно образование